Infrastructură

Administraţia locală este interesată de realizarea unor parteneriate public-private în vederea unor investiţii în dezvoltarea infrastructurii locale: reabilitarea drumurilor, reabilitarea reţelei de apă şi de canalizare, racordarea comunei la magistrala de gaz metan, manipularea deşeurilor, lucrări ce ţin de cursurile de ape: în special construcţia unor diguri de protecţie, construcţia unor poduri şi podeţe, dotarea administraţiei publice locale cu maşini şi utilaje necesare unei bune gospodăriri a comunei, amenajarea unor baze sportive ş.a.