Afaceri

Agricultura reprezintă principala activitate economică dar şi principala sursă de venit a locuitorilor comunei; cultivarea plantelor şi creşterea animalelor sunt domeniile cele mai des practicate aici. Sunt necesare investiţii în dotarea cu maşini şi utilaje agricole performante, cu centre de prelucrare a produselor vegetale; se pot organiza aici ferme vegetale specializate pe culturi; suprafaţa de păşune a comunei acoperă cca. 635 ha, astfel că sectorul zootehnic al comunei poate fi dezvoltat prin investiţii în amenajarea unor ferme sau micro ferme de creştere organizată a animalelor şi dotarea cu centre de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor animale: carne, lapte lână, piei ş.a. (Există un centru de prelucrare a laptelui în localitatea Vlasiu care necesită modernizare); se pot realiza investiţii în amenajarea unor livezi de meri, pruni, peri, caişi, pe o suprafaţă de cca. 10 ha; se pot amenaja în localităţile comunei ferme de creştere a păsărilor, a melcilor, a iepurilor, porumbeilor, fazanilor etc., existând aici suficientă forţă de muncă calificată şi necalificată care poate fi angrenată în aceste activităţi; există în comuna Schitu o bază de exploatare a peştelui: fitofag, crap şi caras, care acoperă cca. 180 ha de luciu de apă, şi care necesită investiţii în modernizarea tehnologiei dar şi în amenajarea unui centru de prelucrare a peştelui; Suprafaţa acoperită cu păduri este de cca. 500 ha, predominând salcâmul, plopul şi frasinul, existând şi aici posibilităţi de investiţii; apicultura este un alt domeniu care poate fi exploatat – zona fiind declarată ecologică.